E-böcker

Nya e-böcker - romaner

175967
Av: Gullberg, Hélène

Nya e-böcker - spänning

Topplista e-böcker

173136
Av: Riley, Lucinda
137366
Av: Delaney, J. P.
102326
Av: Larsson, Åsa
120240
Av: Horst, Jørn Lier
175967
Av: Gullberg, Hélène
173142
Av: Riley, Lucinda
173139
Av: Riley, Lucinda
134612
Av: King, Stephen
148616
Av: Skybäck, Frida
173138
Av: Riley, Lucinda
172392
Av: Östergren, Klas
108478
Av: Ingelman-Sundberg, Catharina
174896
Av: Bäfverfeldt, Jeanette
173137
Av: Riley, Lucinda
173097
Av: Parsons, Julie
120953
Av: Hannah, Kristin
161896
Av: Westover, Tara
110271
Av: Hjorth, Michael
Av: Rosenfeldt, Hans
170367
Av: Brunk-Holmqvist, Karin
169193
Av: Lönnqvist, Anna

E-böcker - Kategorier

Sök efter e-böcker i olika kategorier.

Romaner

Noveller

Spänning

Faktalitteratur

Fantasy och skräck

Engelsk skönlitteratur

Barn 0-3 år

Barn 3-6 år

Barn 6-9 år

Barn 10-12 år

Ungdomar från 13 år

E-böcker på andra språk

Världens bibliotek är en digital tjänst. Här i Världens bibliotek hittar du e-böcker och ljudböcker på andra språk än svenska. Skaffa ett konto med din e-postadress. Logga in för att läsa och lyssna. När du vill, så mycket du vill.

https://varldensbibliotek.se/

Fria e-böcker

Fria e-böcker omfattas inte av upphovsrätten. Det innebär att när du har laddat ned boken så är den din och du får behålla den så länge du vill.

Litteraturbanken.se
Gratis e-böcker i form av svenska klassiker.

Svenska klassiker
Gratis e-böcker i form av svenska klassiker utgivna av Svenska Akademien

Project Gutenberg
Gratis e-böcker i form av klassiker, främst på engelska, men också på franska, tyska och portugisiska.

Project Runeberg
Gratis e-böcker i form av äldre svensk och nordisk litteratur. 

Nya e-böcker - fakta