Talböcker

Talböcker

Talböcker är inlästa för dig som har en läsnedsättning. Det finns mer än 100 000 talböcker inlästa som går att låna eller ladda ner. Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, skriver om skillnaden mellan en talbok och en ljudbok på deras webbplats mtm.se

Vem får låna talböcker?

Personer med någon form av läsnedsättning, till exempel synskada, rörelsehinder eller dyslexi. Det krävs inget läkarintyg för att få låna. Läs mer om vem som får låna på Legimus

Hur fungerar det att låna talböcker?

Antingen kommer du till biblioteket och lånar Daisy-talböcker, eller så kan vi skicka dem kostnadsfritt hem till dig med post. För att läsa Daisy-talböcker behöver du en särskild Daisy-spelare eller en cd-spelare med mp3-funktion. Det går också att läsa talböcker i dator, mobiltelefon eller surfplatta. 

Läsa i Daisy-spelare

Biblioteket har Daisy-spelare att låna ut under en begränsad tid om man vill prova på att läsa Daisy. Synskadade har rätt att låna spelare som hjälpmedel via Syncentralen. Det finns också möjlighet att köpa en egen Daisyspelare. Läs mer om talboksspelare och vart de går att köpa på Legimus.

Läsa i dator

För att läsa daisy-talböcker i en dator krävs ett särskilt läsprogram. Läs mer och hämta ett gratis läsprogram på Legimus.

Läsa i mobiltelefon eller surfplatta

Egen nedladdning är en tjänst för dig som läser Daisy-talböcker. Egen nedladdning innebär att du själv kan ladda ner talböcker direkt från katalogen Legimus till din mobil eller surfplatta genom appen Legimus. Ladda ner så här. Läs mer om att läsa i mobiltelefon eller surfplatta på Legimus sida.

Hur får jag tillgång till "Egen nedladdning"?

Du måste komma till biblioteket personligen för att godkänna ett avtal och få ett nedladdningstillstånd. Bibliotekets personal visar hur du kommer igång och hur du gör för att ladda ner talböcker. Är du under 18 år kommer du tillsammans med målsman. Ring eller skicka ett mail för att boka en tid.

Kontaktpersoner på biblioteket:

Henrik Sylén
0485-880 77


Eva Forssell
0485-880 71