Skaffa lånekort

Skaffa lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)
 

Låneregler för vuxna

Lånekort

För att få ett lånekort måste du visa legitimation. Lånekortet är en värdehandling. Du är ansvarig för de lån som är registrerade på ditt lånekort. Förlorar du ditt lånekort ska det anmälas till biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är normalt 30 dagar. Lånetiden på tidskrifter och TV-spel är 14 dagar. Det som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid.
Du kan förlänga lånetiden på biblioteken, via telefon, e-post eller bibliotekets hemsida.
Lånetiden för spelfilm på DVD är 7 dagar.

Internet

Visa hänsyn till besökarna runt omkring. Det är inte tillåtet att använda Internet för olagliga aktiviteter eller att besöka sidor som kan upplevas stötande, som pornografiskt eller rasistiskt material. Det är inte tillåtet att spara ner filer på datorn. Reglerna gäller även för det trådlösa nätverket.

Taxor och avgifter

För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelseavgift. Lånad spelfilm på DVD som skadas, försvinner eller inte återlämnas, ska ersättas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Om reglerna inte följs kan du bli avstängd.

Aktuella avgifter

För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelseavgift per lånetillfälle. Påminnelseavgiften är 30 kr. Barn och ungdomar mellan 6 - 18 år samt institutioner får ingen påminnelseavgift.

Undvik påminnelser - låna om per telefon eller registrera en PIN-kod till ditt lånekort på biblioteket och låna och reservera böcker här på bibliotekets webbplats.

Ersättning för förstörda eller förkomna medier:

Vuxenbok 250 kr
Barnbok 150 kr
Tidskrift 50 kr
CD-skiva 160 kr

DVD, TV-spel och CD-romspel ersätts med inköpspris.

Ersättningsbeloppen gäller inte helt nya media, rariteter och multimedia. Dessa ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket.

Låneregler för barn och ungdom

Lånekort

För barn och ungdomar mellan 6 -18 år ska målsman godkänna lånekortet.
Lånekortet är en värdehandling.
Du är som målsman ansvarig för de lån som är registrerade på lånekortet.
Om lånekortet går förlorat måste det anmälas till biblioteket.
För att få låna TV-spel och hyra spelfilm på DVD ska man ha fyllt 15 år.


Lånetid

Lånetiden är normalt 30 dagar. Lånetiden på tidskrifter, CD-skivor och TV-spel är 14 dagar. Det som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid.
Lånetiden kan förlängas på biblioteket, via telefon, e-post eller bibliotekets hemsida. För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelse.
Lånetiden för spelfilm på DVD är 7 dagar.


Taxor och avgifter

Lånad spelfilm på DVD som skadas, försvinner eller inte återlämnas, ska ersättas enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige i Borgholms kommun.
Lånerätten går förlorad om du som låntagaren inte följer bibliotekets regler.
Kultur- och fritidsnämnden Borgholms kommun - februari 2012

Personuppgiftspolicy

Om du är registrerad hos Borgholms bibliotek använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person.

De personuppgifter du lämnar till Borgholms bibliotek kommer att registreras i vår databas. Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning.

När du skaffar lånekort ingår du ett samtycke med Borgholms bibliotek om att biblioteket använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, ladda ner e-böcker och göra beställningar. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att, efter att eventuella lån är återlämnade och skulder reglerade, avsluta ditt bibliotekskonto när du vill. Om du inte samtycker till att biblioteket fortsättningsvis ska ha tillgång till dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss omgående.

Lån är sekretessbelagda. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån kan vi inte se vad du har lånat tidigare. 

Dina personuppgifter bevaras så länge de är relevanta för bibliotekets verksamhet .

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten datainspektionen. Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Borgholms kommuns hemsida.

Personuppgiftshantering vid specifika bibliotekstjänster

Beställningar och fjärrlån

När du gör en beställning kommer biblioteket hantera dina personuppgifter på så vis att de noteras tillsammans med titeln på det du vill beställa. När beställningen är gjord och kopplad till ditt låntagarkonto raderas uppgifterna. Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part, det vill säga det bibliotek boken beställs ifrån. Uppgifterna behålls till dess att beställningen är avslutad.

Datorbokning
Bokning av Borgholms biblioteks släktforskningsdator, studiedator eller mikrofilmsläsare gör du hos personalen. Då registrerar vi bokningen på ditt namn. Bokningarna raderas dagligen. Övriga datorer används utan bokning.

Boken kommer

Om du är användare av bibliotekets tjänst boken kommer innebär det att biblioteket sparar din lånehistorik. Det betyder att vi kan se vad du har lånat tidigare och vi använder informationen för att du inte ska få samma böcker flera gånger.