Öland på internet

Öland på internet

Ett urval e-böcker om Öland

Ahlqvist, Abraham: Ölands historia och beskrifning. Volym 1. 1822 
Ahlqvist, Abraham: Ölands historia och beskrifning. Volym 2.  1825 
Linné, Carl von: Öländska och gotländska resa. 1745

Filmer om Öland

Ölands järnvägar, journalfilm från 1949 
Med Hagabarnen på sommarlov 1949
Veckorevy. 1959 (Inslag om Öland 9 minuter in.)

Webbplatser med information om Öland

Alvin, plattform för digitala samlingar  
En nationell plattform för bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial. I databasen hittar du författararkiv och andra personarkiv, reklamaffischer, medicinhistoria, porträtt, botaniska planscher, brev, skissböcker och mycket annat.

Borgholms kommuns bildarkiv
Här hittar du bilder från slutet av 1800-talet och framåt, en fantastisk dokumentation av livet på Öland under ca 100 år. Grunden för bildarkivet är Nilsson-Fotos samling. Tillsammans med andra mindre donationer från Barometern, Allan Bernving och Sven Håkansson innehåller arkivet över 25 000 negativ.

Bygdeband, Sveriges Hembygdsförbunds hembygdsföreningar
Webbplats för lokalhistoriskt material som är uppbyggd kring platser runt om i Sverige. Förutom fakta och berättelser om platserna finns knutet bilder och dokument, information om personer som någon gång bott på platsen, men även ljudfiler och filmer. 

Digitalt museum, Kalmar läns museum
Inskannade bilder från museets stora fotosamling samt bilder på föremål från museets samlingar.

DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet 
DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 47 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Fornsök, Riksantikvarieämbetet
Information om fornlämningar både på land och på havsbotten.

Kalmar Läns Museum
På webbplatsen finns information och rapporter om bl.a. Regalskeppet Kronan och Eketorps borg, byggnadsvårdsfakta om bl.a. kvarnar och kyrkor samt arkeologiska rapporter.

Lantmäteriet, Historiska kartor
Ett digitalt arkiv med historiska kartor så långt tillbaka som 1628. Kartorna är i många fall välgjorda och rikt utsmyckade. 

Länsstyrelsen Kalmar län, Publikationsarkivet 
Databas med publikationer utgivna av Länsstyrelsen i Kalmar län. Flertalet publikationer går att öppna som PDF. Exempel på ämnesområden är djur, natur, klimat, lantbruk, samhällsplanering och kulturmiljö.

Samla, Riksantikvarieämbeters öppna arkiv
Digitaliserade publikationer, rapporter och artiklar om arkeologi och kulturarv. Alla nummer av den arkeologiska tidskriften Fornvännen, som började ges ut 1906, är digitaliserade och sökbara.