Ny i Sverige?

Lär dig svenska

Ny i Sverige?

På Borgholms bibliotek finns en särskild hylla som heter Ny i Sverige. Där finns svenska språkkurser på olika språk, lexikon, lättlästa böcker och en mängd annat material för dig som är ny i Sverige och det svenska språket.

Vi erbjuder även litteratur på andra språk än svenska. Se Läsning på olika språk.

Information om Sverige
https://www.informationsverige.se/
En webbplats med mycket information på flera språk för dig som är nyanländ i Sverige. 
A portal is for anyone who is new to Sweden and wants to find information about Swedish society quickly and easily.

Om svenska skolan
http://www.omsvenskaskolan.se/
Skolverket om den svenska skolan för nyanlända.
Information about school in Sweden.

Setelin
https://www.setel.in
En plattform som samlar tillgängliga appar och webbsidor för asylsökande och nyanlända på ett och samma ställe.

Flyktinggruppernas Riksråd (FARR)
http://www.farr.se/sv/att-soeka-asyl/rad-till-asylsoekande 
Goda råd till dig som söker asyl på svenska, arabiska, persiska, engelska, ryska och spanska.
Good Advice for Asylum Seekers in Sweden. 

Learning Swedish
http://learningswedish.se/courses/1 
Free online course in Swedish for beginners

Samuel Issa förlag – kanal på youtube
https://www.youtube.com/channel/UCsWEu1gLGMwTfjcFs-Kkycg
Svenska språket på arabiska. Filmer med lektioner. 
Swedish for arabic speakers. Filmed lessons.

Lexin Bildteman
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#main=1;searchinfo=both,swe_ara,;
Innehåller ca 1 800 illustrerade ord som är indelade i teman. Uttal finns inspelat på svenska och sjutton andra språk

Digitala spåret
http://www.digitalasparet.se
Länkar och övningar i svenska som andraspråk.

NE online – Ordböcker
https://www.ne.se/portalanslutning/kort/236314217

Andra ordböcker
https://translate.google.com/
http://lexin.nada.kth.se/lexin/
http://sv.bab.la/lexikon/

Youtube-filmer med lektioner
https://www.youtube.com/channel/UCd9qd0QGjxoxnrUc0piUyiw/videos
Lär dig svenska för arabisktalande 
Learn Swedish for arabic speakers 

https://www.youtube.com/channel/UCmkzxLsMxufAK_UoPXCX8LQ
GoSwedish - Learn Swedish (from English) 

https://www.youtube.com/channel/UCcx0q0zRsoDhdcYt27n48nA
LearningSvenska - Learning Swedish (from English)

Alkompis
http://alkompis.se/
Tidning som utkommer på arabiska, och handlar om svenskt samhälle. Denna tidning finns på Borgholms bibliotek att läsa och låna.

 

 

Språk