Avtal för meröppet

 

 • Du ansvarar för alla som följer med dig in i byggnaden och du måste stanna kvar så länge som de stannar. Kort och pinkod får ej överlåtas.
 • Du ansvarar för att visa hänsyn mot andra besökare.
 • Pornografi och våld på bibliotekets datorer är förbjudet.
 • Du ansvarar för att vara noggrann vid utlån och återlämning så att allt registreras. Var medveten om att vissa av bibliotekets medier inte är till utlån ex senaste nummer av tidskrifter.
 • Du ansvarar för att se till att dörren stängs ordentligt efter dig.
 • Du ansvarar för att se till att du känner till var närmaste nödutgång finns och för att se till att du inte blockerar nödutgångar eller utrymningsvägar.
 • Ditt besök registreras när du går in på biblioteket med ditt bibliotekskort. Vid särskild händelse kommer vi undersöka vilka besökare som var registrerade som närvarande i biblioteket.
 • Biblioteket polisanmäler alla brott samt misstanke om brott.
 • Biblioteket ansvarar inte för personliga saker, så se till att du har uppsikt över dina tillhörigheter och att du tar med dem när du lämnar biblioteket.
 • Om brandlarmet går ska du lämna lokalen och larma 112.
 • Högtalarna kommer att säga till 15 minuter innan biblioteket stänger klockan 22.00. Om du är kvar efter bibliotekets stängning kommer du att bli ersättningsskyldig för kostnaden för larmbolagets utryckning.
 • Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om reglerna för meröppet.
 • Bryter du mot detta avtal kommer dina meröppet-rättigheter tas bort och du får ansöka igen om 6 månader.