Löttorp

 

Löttorps bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek.
Biblioteket ligger i skolans lokaler.

Öppettider för skolans elever
Måndag: 09.00 - 14.00
Torsdag: 09.00 - 13.00 (jämna veckor)
Under dessa tider är skolbiblioteket bemannat för skolans elever.

Dag före helgdag stänger biblioteket kl. 16.00. Dagen före julafton stänger biblioteket kl. 13.00. Röd dag samt påskafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton är biblioteket stängt.

Öppettider för allmänhet

Tisdag: 10 - 13 & 16 - 19
Torsdag: 10 - 13 & 14 - 17
Fredag: 10:00 - 13:00