Läsning på olika språk

Läsa på olika språk

Vill du läsa böcker på ett annat språk än svenska? Biblioteket har litteratur på arabiska, danska, engelska, finska, franska, italienska, nederländska,  persiska, polska, ryska, spanska och tyska. 

Saknar du böcker på ett visst språk kan vi låna hit böcker från andra bibliotek.

Lista på skönlitteratur för vuxna på andra språk än svenska