Konstnärlig utsmyckning

Konstnärlig utsmyckning

Det ursprungliga huset, i hörnet Trädgårdsgatan - Södra Långgatan, torde vara uppfört på 1840-talet. Det är byggt i en för Borgholm typisk 1800-talsstil, med bottenvåning i kalksten och övervåning i trä, exteriört putsat och reveterat. Bottenvåningen användes ursprungligen som förråd och kök. På övervåningen låg själva bostaden med förstuga, stor sal mot Södra Långgatan och två rum i vardera gavelända.

På 1860-talet köptes fastigheten in av landstinget. Framtill 1908 fungerade den som bostad för provinsialläkaren. Från 1950-talets slut har huset varit som krog under namn som Rytters, Traktören och Qvarnen. I april 1983 flyttade biblioteket in i lokalerna.

Långsoffan

Den fina gamla långsoffan i entrén kommer från Persnäs by på norra Öland. Den är fyra meter lång och målad i de tidstypiska färgerna svart och engelskt rött. Bertil Palm, välkänd öländsk kulturhistoriker, berättar att långsoffor är arvtagare till de väggfasta bänkar som fanns i de forna helgdagsstugorna. Långsoffan blev mycket vanlig på Öland från 1800-talets början. Stilarna varierade från sirlig gustaviansk med räfflade lister eller dekorativa bårder till allmogestil med enklare former.

Långsoffan

Draken och Blå Jungfrun

Draken förekommer ofta i sagor och sägner, både i barn- och ungdomslitteraturen. Draken framställs ofta som ett eldsprutande monster som ruvar på skatter och äter oskyldiga jungfrur. Men ibland kan den symbolisera både lugn och visdom.

På barnavdelningen på Borgholms bibliotek finns keramikskulpturen Draken och Blå Jungfrun, skapad av Borgholmskonstnären Carl-Olof Damm år 2003. På drakens huvud syns läsande barn och längd ryggen kan man följa med på en Öländsk resa bland kyrkor, slott och fyrar.

Draken och jungfrun

Väggbroderiet Mitt liv, min tid

Täcklebro broderiakademis lokalgrupp Öland/Kalmar broderade 2008 det stora väggbroderiet, Mitt liv, min tid, som nu hänger på Borgholms bibliotek. Broderiet skapades i samband med Virserums konsthalls stora textilutställning 2008 och köptes in av Borgholms kommun. Det var första gången brodöser i lokalgruppen Öland/Kalmar gemensamt skapade en bild. På väggbrodyren, som har ett starkt kvinnoperspektiv, skildras nio kvinnokroppar omgivna av haiku-dikter. Brodöserna komponerade, broderade, monterade och skrev haiku-dikter som de sedan använde sig av i väggbroderiet.

Boderi

Stenväggen i bibliotekets foajé

I Borgholms biblioteks entré finns en konstnärlig utsmyckning i form av en hel stenvägg.
De citat som pryder väggen är hämtade ur den öländska litteraturens historia.
Väggen skapades av Borgholmskonstnären Michael Djanaieff i samband med att biblioteket byggdes år 1983. 

Närstudier av utsmyckningen:

Karlevistenen räknas som en av Sveriges märkligaste runstenar. Den står i en åker, i Karlevi bys sjömarker i Vickleby socken. Stenen är ett flyttblock av grå kvartsporfyr från trakten väster om Oskarshamn. Runstenen är rest efter den danske hövdingen Sibbe Foldarsson, som begravdes på platsen.

Det uppskattas att Karlevistenen restes i slutet av 900-talet.

Karlevistenen

Del ur runstenen Tings flisa som står sydost om kyrkogårdsmuren till Köpings kyrka. Den andas i sin text brytningstiden mellan hedendom och kristendom: "Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunnfuss. Gud hjälpe hans själ."

Daterad av Thorgunn Snaedal före år 1050.

Tings flisa

"Ölands strand hade vi knappt rört
förrän vi märkte att detta land
var helt annorledes
än de andre Sveriges provincier"

Linnés Öländska resa, juni 1741

Linné

"Du täcka ö som lik en brud
ur näckens famn
i blomsterskrud"

Stagnelius samlade skrifter del 2.
Lyriska dikter efter 1818
.

Stagnelius

"Och björklövet som blev funnet
långt ute till havs
där det vilade i sin
egen grönskande båt"

"Havet - dikter av Lennart Sjögren" 1974.

Sjögren