För studerande

För studerande

Välkommen hit och upptäck bibliotekets resurser, vi är en tillgång för dig som studerar. Här finns kunnig personal, böcker, tidskrifter, databaser och studiedatorer. Du får hjälp med lån av kurslitteratur, vi kan låna in det mesta av det vi inte själva äger från andra bibliotek.

Studerar du på gymnasiet, högskolan, KOMVUX eller på distans kan du boka våra studiedatorer. Du bokar studiedatorer med Internet och Microsoft Office på biblioteken i Borgholm och Löttorp.

Svårt att välja rätt information på nätet? Behöver du någon som hjälper dig att söka i katalogen och databaser samt hitta i hyllorna?

Tag kontakt med bibliotekets studiebibliotekarie:

Johan Ölmebring
0485 - 882 79
johan.olmebring@borgholm.se