För pedagoger

Skolbiblioteket

För pedagoger

Skolbiblioteket är lika mycket en resurs för eleverna som det är för pedagogerna och vi strävar efter att skolbiblioteket ska ses om en naturlig del i den ordinarie undervisningen och främja elevernas lust till läsning såväl som deras medie- och informationskompetens. För att säkerställa elevernas rätt till likvärdig undervisning oavsett skola i kommunen finns kommunövergripande riktlinjer för samverkan mellan skolbibliotekarien och skolans personal. Riktlinjerna hittar du som en länk på den här sidan. Som pedagog är du mer än välkommen att kontakta oss med förslag på olika samarbetsformer. Här är några exempel på vad skolbiblioteket kan bidra med:

Bokprat

Vi på biblioteket kan barn- och ungdomsböcker och vi kommer mer än gärna ut och inspirerar både vuxna och barn till läsning. Ni kanske arbetar med något särskilt tema? Ni som pedagoger kanske vill veta mer om hur utgivningen bland barn- och ungdomsböcker ser ut? Ni kanske vill ha tips på böcker att arbeta med i klassrummet? Eller varför inte böcker som passar till högläsning? Eleverna kanske behöver en liten extra skjuts till att bli läsare? Eller också kanske ni tycker att det läsfrämjande arbetet är så pass viktigt att det behövs mer av det? Vad det än må vara så är ni välkomna att kontakta skolbiblioteket för att diskutera syfte och upplägg.

Gruppläsning och klassuppsättningar

Många av våra böcker gå att få som gruppläsning och enklast är då att skicka ett mail till skolbibliotekarien, var gärna ute i god tid eftersom de ska fraktas mellan skolorna. Vi kommer också gärna med förslag på böcker där innehållet med fördel kan tas upp till diskussion och som passar att läsas tillsammans. På biblioteket finns även klassuppsättningar med tillhörande lärarhandledningar att låna och mer information om dessa hittar du här

Föräldramöte

Att ha en punkt om läsning på dagordningen är aldrig fel och beroende på årskurs kan vi erbjuda lite olika infallsvinklar att ta upp på ett föräldramöte. Vi kan komma med tips om olika metoder för att göra högläsningen lite annorlunda hemma, prata om språkutveckling hos barn, komma med boktips utifrån den fantastiska spännvidd som finns bland barnböcker eller helt enkelt komma med tips på hur vuxna kan inspirera barn att gå från läskunniga till läsare.

Informationssökning och källkritik

På biblioteket finns olika medier för informationssökning att använda sig av men vi arbetar också för att främja ett källkritiskt förhållningssätt. För att ge eleverna bästa förutsättningarna för lärande bör källkritiken vara väl sammanvävd med ett arbetsområde. Kontakta oss därför i god tid inför ett samarbete för att diskutera metod till måluppfyllelse.

Bibliotekskunskap

Vi kommer ut i klassrummet och visar vår hemsida där eleverna kan logga in på olika databaser hemifrån, se sina lån och reservera böcker själva men även låna och läsa e-böcker.

Läsning på olika sätt

Alla barn behöver böcker men alla böcker passar inte alla barn. Skolbiblioteket kan hjälpa till med egen nedladdning av talböcker för personer med läsnedsättning. Det finns en särskild Äppelhylla med böcker för barn med läs- eller funktionshinder där vi har samlat bland annat taktila bilderböcker och böcker på teckenspråk. Äppelhyllan finns på Borgholms bibliotek, Löttorps bibliotek och på Köpings skolbibliotek. Du kan även låna språkväskor på biblioteket som framförallt vänder sig till barn som behöver extra språkstimulans. Mer om väskorna kan du läsa här.

Sök i barnkatalogen

Böcker om pedagogik

144493
Bok:Barnbokens magi:2017
Av: Eriksson, Marie
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Lärarförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
144070
E-bok:Barnets århundrade:2017
Av: Key, Ellen
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Ea/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: Modernista Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
Barnets århundrade [1900] av Ellen Key [1849 - 1926]./Innehållsbeskrivning från Elib
143943
E-bok:Digital tools in education:2017
Av: Haelermans, Carla
Utgivningsår: 2017
Språk: Engelska
Hylla: Eab/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: SNS Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
This report shows that information and communications technology (ICT) in education can be effective under certain circumstances, and that the teacher plays a significant role in this. ICT in education generally refers to anything that involves technology in education. This includes devices such as computers, tablets, smartphones and interactive whiteboards, but also software such as educational games and digital learning tools and all educational applications that can be found on the Internet. The report aims to contribute to the debate on which types of ICT use in education that have proven to be effective. This will be discussed from the perspective of earlier research, as well as several studies with experiments run at secondary schools in the Netherlands. The aim is to bring research and practice closer together, by discussing the applicability of the findings from earlier studies and the Dutch experiments. Carla Haelermans is an Assistant Professor in Education Economics at Top Institute for Evidence Based Education Research, Maastricht University./Innehållsbeskrivning från Elib
142788
E-bok:En av staten godkänd historia:2017
Av: Åström Elmersjö, Henrik
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: Nordic Academic Press Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940-talets läroböcker. I En av staten godkänd historia undersöker historikern Henrik Åström Elmersjö samhällelig förhandling om historia genom det nyckelhål som den statliga förhandsgranskningen av historieläromedel utgjorde. Dynamiken i åsiktsförskjutningarna kring vilken historia som var viktig framträder tydligt i just läromedelsgranskningen. De sakkunniga granskarna både hämmade och drev på läromedelsutvecklingen. Elmersjö visar i sin studie hur diskussioner om historieläromedel på ett särskilt sätt bidrar till vår kunskap om hur historien förändras i relation till nya upplevelser om vad som är viktigt i den./Innehållsbeskrivning från Elib
142043
Bok:Boksamtal med bilderböcker:2017:1. uppl.
Av: Edwards, Agneta
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
141308
E-bok:Att läsa med ljud:2017
Av: Thynebjerg, Kari Astrid
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: DigTea Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
Att läsa med ljud är en överskådlig handbok som ger praktiska anvisningar och lite bakgrundsfakta till hur man kan stödja barnets läsning och språkinlärning. Boken beskriver särskilt hur ljud i en bok kan användas som stöd, utan att inlärningsmålet glöms bort. I boken visas exempel på material som passar till olika steg i läsutvecklingen, samt till nybörjarnivåerna i engelska, tyska och franska. Boken riktar sig till lärare, pedagoger, bibliotekarier, föräldrar eller andra som möter barn och deltar i deras språk- och läsutveckling. Skanna QR-koderna i boken med en smartphone eller surfplatta och hör en uppläsning av de tillhörande exemplen./Innehållsbeskrivning från Elib
140805
Bok:Flerspråkiga elever:2017:1. utg.
Av: Cummins, Jim
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
140803
Bok:Läxhjälp:2017
Av: Alm, Pernilla
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Harper Collins Nordic
Resurstyp: Fysiskt material
Boken riktar sig till föräldrar med barn i grundskolan och som vill få till en smidigare läxläsning med barnen. Den innehåller intervjuer med barnpsykologer, experter inom bland annat studieteknik, forskare och lärare, och även fakta, konkreta studietips och personliga berättelser från föräldrar och elever.
138533
Bok:Källkritik med källspanarna 4-6:2017:1. uppl.
Av: Drejstam, Liselott
Av: Lund, Emma
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
137509
Bok:Bortom PISA:2017:1. utg.
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Ea
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. utg.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
137549
E-bok:Hur ser vi på människan?:2017
Av: Allard, Birgita
Av: Sundblad, Bo
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Ea/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: Kant Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
136940
Bok:Mathematics inside the black box:2013:2. uppl.
Av: Hodgen, Jeremy
Av: Wiliam, Dylan
Utgivningsår: 2013
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 2. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
135844
Bok:En bok om maktspråk, tilltal och språkbruk:2017
Av: Mohr, Sanna
Av: Wedberg, Sannie
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eaa
Medietyp: Bok
Förlag: Alltid
Resurstyp: Fysiskt material
135719
Bok:Minecraft som pedagogiskt verktyg:2016:1. uppl.
Av: Gyllenstig Serrao, Felix
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: NoK
Resurstyp: Fysiskt material
135253
Bok:Boken om sfi:2017:1. uppl.
Av: Harstad, Fredrik
Av: Hostetter, Jenny
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gothia fortbildning
Resurstyp: Fysiskt material
134033
Bok:Källkritik med källspanarna F-3:2017:1. uppl.
Av: Drejstam, Liselott
Av: Lund, Emma
Utgivningsår: 2017
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Gleerup
Resurstyp: Fysiskt material
134037
Bok:Mötet med texten:2016
Av: Edvardsson, Jenny
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Lärarförlaget
Resurstyp: Fysiskt material
133698
Bok:Idrott och hälsa:2016:1. uppl.
Av: Larsson, Håkan
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Upplaga: 1. uppl.
Förlag: Liber
Resurstyp: Fysiskt material
133776
Bok:Litterära föreställningsvärldar:2005
Av: Langer, Judith A.
Utgivningsår: 2005
Språk: Svenska
Hylla: Eab
Medietyp: Bok
Förlag: Daidalos
Resurstyp: Fysiskt material
134071
E-bok:Möten med mening:2016
Utgivningsår: 2016
Språk: Svenska
Hylla: Eab/DR
Medietyp: E-bok
Förlag: Nordic Academic Press Elib
Resurstyp: Elektroniskt material
Mina sidor

 

Länkar

 

Riktlinjer skolbiblioteken

 

Länk till Legimus

 

 

Borgholms bibliotek

Borgholms bibliotek

Öppettider

Måndag: 10:00 - 19:00
Tisdag: 10:00 - 19:00
Onsdag: 10:00 - 19:00
Torsdag: 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 17:00
Lördag: 10:00 - 14:00


Entréhallen öppen för tidningsläsning måndag - fredag från kl. 9.00


Löttorps bibliotek

Löttorps bibliotek

Öppettider

Tisdag: 10 - 13 & 16 - 19
Torsdag: 10 - 13 & 14 - 17
Fredag: 10.00 - 13.00

Runstens Bibliotek

Runstens Bibliotek

Öppettider

Måndag: 17:00 - 19:00

Rälla bibliotek

Öppettider

Onsdag: 17:00-19:00