För vuxna

För vuxna

Den allra första kontakten med biblioteket sker i samverkan med BHV genom gåvoboken. Föräldrarna får ett presentkort på en bok som sedan kan hämtas ut på närmaste bibliotek. Kontakten med biblioteket sker sedan kontinuerligt via förskolan genom till exempel depositioner, föräldralådor och sagoklubbar. Att barnen får en god relation till böcker och läsning är viktigt eftersom böcker utvecklar barns språk, ordförråd och fantasi. Med rim, ramsor och visor hjälper man det nyfödda barnet att höra rytmen i språket. Enklare pekböcker hjälper barnet att sätta ord på vardagliga saker. Ju mer innehållsrika böckerna blir desto mer utvecklas språk och ordförråd, förmågan att uttrycka sig, fantasin och förmågan att förstå vad andra menar och varför de handlar som de gör. Fortsätt att läsa högt för ditt barn även när det lärt sig läsa själv!

När barnen sedan börjar förskoleklass får de en introduktion till biblioteket och sitt första alldeles egna lånekort. Under skoltiden kommer klassen tillsammans med läraren regelbundet till skolbiblioteket för att låna. Skolbibliotekarien har en tät samverkan med lärarna i olika projekt, bland annat genomför vi årligen fyra läsprojekt för Förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8 som det går att läsa mer om här

Alla barn behöver böcker men alla böcker passar inte alla barn och därför finns äppelhyllan. På äppelhyllan har vi samlat böcker som går att läsa med ögon, öron eller fingertoppar. Där finns bland annat taktila bilderböcker, böcker med punktskrift,coh böcker på teckenspråk Äppelhyllor finns på Borgholms bibliotek, Löttorps bibliotek och på Köpings skolbibliotek men det går självklart bra att reservera in material till ditt närmaste bibliotek.

På äppelhyllan finns även material för barn som behöver lite extra språkstimulans. Med hjälp av bibliotekets språkväskor kan ni på ett lustfyllt sätt leka med språket tillsammans. Till varje språkväska finns en handledning med tips och förslag på hur ni kan använda er av materialet. Läs gärna mer om språkväskorna här. Eller reservera dem direkt genom att klicka här

 

Bild på språkväskor

 

Länktips

Äppelhyllan på Barnens bibliotek

Äppelhyllan på Barnens bibliotek har fler boktips!

 

Länk till Legimus