Borgholms kommunarkiv

Borgholms kommunarkiv

Borgholms kommunarkiv är beläget på Borgholms Bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.

Arkivet är bemannat följande tider:

Måndag 10.00-16.00
Tisdag 10.00-16.00
Onsdag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.00
Fredag 10.00-14.00

I kommunarkivet hittar man handlingar som rör

  • Borgholms stad (fr.o.m 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (fr.o.m omkring 1860)
  • Storkommunerna (fr.o.m 1950-60-talen).

Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Ölands Åkerbo var egen kommun till 1974 då den uppgick i Borgholm. Här finns också protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar m m från kommunens olika förvaltningar.

I arkivdelen för skolan hittar man dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet. I den sekretessbelagda avdelningen finns bl a protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.

Dessutom finns s k Enskilda arkiv med handlingar från olika Öländska föreningar.

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess – t ex Socialnämndens personakter.

Arkivansvarig:

Johan Ölmebring
0485-882 79, 880 70
johan.olmebring@borgholm.se

Fax - 0485 104 81