Lässurr pågår!

Läsprojekt för förskoleklass och årskurs 2

Böckerna Badbaljan av Per Gustavsson och Familjen Knyckertz och födelsedagskuppen ingår i årets lässurr.

 

 

Lässurr i förskoleklass

I förskoleklassen får pedagogerna i början på terminen en bok att arbeta med i barngruppen och de bestämmer själva vilken kreativ metod de vill använda sig av. Syftet är framförallt att väcka läslust och främja barnens språkutveckling. Pedagogerna och barnen arbetar under en längre tidsperiod och det kan resultera i allt från sång och musik till lera, textil, bilder eller film. Projektet avslutas med en utställning på biblioteket där barnen får träffa författaren, visa sina alster och dessutom får varsitt signerat exemplar av boken.

Lässurr i årskurs 2

Läsprojektet i årskurs 2 kallas Lässurr och det är elevernas egen läsning som står i fokus. I början på terminen får eleverna varsin bok och arbetar sedan med den tillsammans på ett kreativt sätt. Det brukar kunna bli allt från teater och slöjd till musik, film, bild och andra skapandeformer. Syftet är framförallt att väcka läslusten. Projektet avslutas med en bokfest på biblioteket där eleverna får möjlighet att visa upp vad de har gjort i form av en utställning och då får de även träffa författaren och få sin bok signerad