Låneregler

Med ett lånekort kan du låna böcker och annat material hos oss. Följande regler gäller för lån hos oss.

Lånekort

För att få ett lånekort måste du visa legitimation. Lånekortet är en värdehandling. Du är ansvarig för de lån som är registrerade på ditt lånekort. Förlorar du ditt lånekort ska det anmälas till biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är normalt 30 dagar. Lånetiden på tidskrifter och tv-spel är 14 dagar. Det som är mycket efterfrågat lånas ut på kortare tid.
Du kan förlänga lånetiden på biblioteken, via telefon, e-post eller bibliotekets hemsida.
Lånetiden för spelfilm på dvd är 7 dagar.

Internet

Visa hänsyn till besökarna runt omkring. Det är inte tillåtet att använda Internet för olagliga aktiviteter eller att besöka sidor som kan upplevas stötande, som pornografiskt eller rasistiskt material. Det är inte tillåtet att spara ner filer på datorn. Reglerna gäller även för det trådlösa nätverket.

Taxor och avgifter

För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelseavgift. 
Om reglerna inte följs kan du bli avstängd.

Aktuella avgifter

För lån som inte återlämnas i tid utgår en påminnelseavgift per lånetillfälle. Påminnelseavgiften är 30 kr. Barn och ungdomar mellan 6 - 18 år samt institutioner får ingen påminnelseavgift.

Undvik påminnelser - låna om i tid! Du kan på vår hemsida kryssa för att du vill ha en påminnelse strax innan lånetiden går ut. Vi hjälper dig gärna om du tycker det är svårt att hitta.

Ersättning för förstörda eller förkomna medier:

Vuxenbok 250 kr
Barnbok 150 kr
Tidskrift 50 kr
Cd-skiva 160 kr

Dvd, tv-spel och cd-romspel ersätts med inköpspris.

Ersättningsbeloppen gäller inte helt nya media, rariteter och multimedia. Dessa ersätts med annat belopp som fastställs av biblioteket.

Låneregler för barn och ungdom

För barn och ungdomar mellan 6 -18 år ska målsman godkänna lånekortet. Lånekortet är en värdehandling och du är som målsman ansvarig för de lån som är registrerade på lånekortet. Om lånekortet går förlorat måste det anmälas till biblioteket. För att få låna tv-spel och spelfilm på dvd ska man ha fyllt 15 år.

 

Vid registrering av ett bibliotekskonto godkänner jag:

- de aktuella låneregler och det ersättningsansvar som följer.

- att de personuppgifter jag lämnar registreras i Borgholms biblioteks databas. Biblioteket kommer att använda dina uppgifter för att du ska kunna låna och göra andra ärenden på biblioteket. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Uppgifterna hanteras enlig bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta i verksamheten. Kontakta biblioteket om du vill avsluta ditt bibliotekskonto.

Språk