Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Såhär hanterar vi dina personuppgifter.

Personuppgiftspolicy

Om du är registrerad hos Borgholms bibliotek använder vi dina personuppgifter. Personuppgifter är sådant som namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och annat som är kopplat till dig som person.

De personuppgifter du lämnar till Borgholms bibliotek kommer att registreras i vår databas. Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade, samt för att kunna kontakta dig om du inte lämnat dem i tid eller meddela dig när en reserverad bok är klar för hämtning.

När du skaffar lånekort ingår du ett samtycke med Borgholms bibliotek om att biblioteket använder dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Biblioteket kommer inte att använda dina uppgifter till mer än vad som krävs för att du ska kunna låna böcker, ladda ner e-böcker och göra beställningar. Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig och att, efter att eventuella lån är återlämnade och skulder reglerade, avsluta ditt bibliotekskonto när du vill. Om du inte samtycker till att biblioteket fortsättningsvis ska ha tillgång till dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss omgående.

Lån är sekretessbelagda. Det betyder att vi som jobbar på biblioteket aldrig berättar för någon vad du har lånat. När du lämnar tillbaka dina lån kan vi inte se vad du har lånat tidigare. 

Dina personuppgifter bevaras så länge de är relevanta för bibliotekets verksamhet .

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR) har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Utbildningsförvaltningen, Box 500, 387 01 Borgholm.

Personuppgiftsansvarig är utbildningsnämnden. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten datainspektionen. Mer information om dataskyddsförordningen (GDPR) finns på Borgholms kommuns hemsida.


Personuppgiftshantering vid specifika bibliotekstjänster

Beställningar och fjärrlån
När du gör en beställning kommer biblioteket hantera dina personuppgifter på så vis att de noteras tillsammans med titeln på det du vill beställa. När beställningen är gjord och kopplad till ditt låntagarkonto raderas uppgifterna. Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part, det vill säga det bibliotek boken beställs ifrån. Uppgifterna behålls till dess att beställningen är avslutad.

Datorbokning
Bokning av Borgholms biblioteks släktforskningsdator, studiedator eller mikrofilmsläsare gör du hos personalen. Då registrerar vi bokningen på ditt namn. Bokningarna raderas dagligen. Övriga datorer används utan bokning.

Boken kommer
Om du är användare av bibliotekets tjänst boken kommer innebär det att biblioteket sparar din lånehistorik. Det betyder att vi kan se vad du har lånat tidigare och vi använder informationen för att du inte ska få samma böcker flera gånger.

Sök

Språk