Ansökan om fjärrlån

Om du söker efter en bok vi inte har kan vi undersöka möjligheten att låna boken från ett annat bibliotek, det kallas fjärrlån.

Kontakta biblioteket så hjälper vi dig. Du kan också ansöka om fjärrlån här på webbplatsen genom att logga in och fylla i formuläret. Fyll i så många uppgifter du kan. Skriv till exempel om du behöver ha en viss upplaga eller utgivningsår. 

Fjärrlån av böcker är gratis för låntagaren. Om du t.ex. behöver utdrag eller kopior ur en bok som ägs av ett annat bibliotek tar vi ut en avgift på 80 kronor. Avgiften är fast, oavsett vilka taxor utlånade bibliotek har.

 

Interlibrary loan request

Search the catalogue

Language