Borgholms kommunarkiv

Borgholms kommunarkiv finns i samma lokaler som Borgholms bibliotek, Trädgårdsgatan 20, Borgholm.

Här kan du få hjälp med att ta fram handlingar. För att komma i kontakt med kommunarkivet, se mer under "Kontakt”.


Fakta om arkivet

I kommunarkivet hittar man handlingar som rör:

  • Borgholms stad (från 1860-talets början)
  • De gamla landskommunerna (från omkring 1860)
  • Storkommunerna (från 1950-60-talen)

Borgholms kommun har funnits sedan 1969. Ölands Åkerbo var egen kommun till 1974 då de gick samman med Borgholms kommun.

I arkivet finns protokoll, diarier, kassaböcker, handlingar med mera från kommunens olika förvaltningar.

Bland de gamla landskommunerna finns det bland annat dagböcker och examenskataloger från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1900-talet, protokoll från fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden, nykterhetsnämnden från Ölands kommuner fram till 1951.


Hur gör jag för att ta del av information i kommunarkivet?

Alla arkivhandlingar är tillgängliga för att studeras på plats och offentlighetsprincipen ger alla medborgare rätt att ta del av de kommunala myndigheternas handlingar. Undantagna är endast de handlingar som enligt lag är belagda med sekretess till exempel Socialnämndens personakter.

Hör av dig till oss via telefon, mail eller genom att besöka oss så hjälper vi dig. Det är kostnadsfritt att ta del av information på plats. Vill ni ha kopior eller få något hemskickat kan vi komma att ta ut en avgift i enlighet med kommunens avgiftstaxa.

I de fall du efterfrågar information som omfattas av sekretess kommer vi att ställa frågor om dig och syftet med din begäran för att göra en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Kontakt

Telefon: 0485-882 79
E-post: kommunarkivet@borgholm.se
På plats: Måndag-fredag, enligt överenskommelse

Besöksadress

Borgholms bibliotek
Trädgårdsgatan 20, Borgholm