Biblioteksplan

Bibliotekets verksamhet utgår från Borgholms kommuns biblioteksplan. I biblioteksplanen finns beskrivet vad biblioteken ska jobba de närmsta åren och på vilka sätt det arbetet ska utföras. Biblioteksplanen omfattar all verksamhet på alla bibliotek i kommunen.

För all komma till biblioteksplanen klicka här.

 

Language

Account