Utställning av årskurs 2: Familjen Knyckertz av Anders Sparring

Utställning av årskurs 2: Familjen Knyckertz av Anders Sparring

Välkommen till Borgholms bibliotek där årskurs 2 från kommunens samtliga skolor ställer ut sina tolkningar av boken Familjen Knyckertz av Anders Sparring. ⁣

Account

Language