Barnets första kontakt med biblioteket

Barnets första kontakt med biblioteket

Den allra första kontakten med biblioteket sker i samverkan med barnhälsovården (BHV) genom gåvoboken. Föräldrarna får ett presentkort på en bok som sedan kan hämtas ut på närmaste bibliotek.

Att barnen får en god relation till böcker och läsning är viktigt eftersom böcker utvecklar barns språk, ordförråd och fantasi. Med rim, ramsor och visor hjälper man det nyfödda barnet att höra rytmen i språket. Enklare pekböcker hjälper barnet att sätta ord på vardagliga saker. Ju mer innehållsrika böckerna är desto mer utvecklas språk, ordförråd och fantasi samt förmågan att uttrycka sig och förmågan att förstå vad andra menar och varför de handlar som de gör. Fortsätt att läsa högt för ditt barn även när det lärt sig läsa själv!

När barnen sedan börjar förskoleklass får de en introduktion till biblioteket och sitt första alldeles egna lånekort. Under skoltiden kommer klassen tillsammans med läraren regelbundet till skolbiblioteket för att låna böcker. Skolbibliotekarien samarbetar med lärarna i olika projekt, bland annat genomför vi årligen fyra läsprojekt för Förskoleklass, årskurs 2, årskurs 5 och årskurs 8 som det går att läsa mer om här

 

 

 

 

Account

Language