För pedagoger

För pedagoger

Skolbiblioteket är lika mycket en resurs för eleverna som det är för pedagogerna och vi strävar efter att skolbiblioteket ska ses om en naturlig del i den ordinarie undervisningen och främja elevernas lust till läsning såväl som deras medie- och informationskompetens.

För att säkerställa elevernas rätt till likvärdig undervisning, oavsett skola i kommunen, finns det kommunövergripande riktlinjer för samverkan mellan skolbibliotekarien och skolans personal. Riktlinjerna hittar du som en länk på den här sidan. Som pedagog är du mer än välkommen att kontakta oss med förslag på samarbetsformer. Här är några exempel på vad skolbiblioteket kan bidra med:

Bokprat

Vi på biblioteket kan barn- och ungdomsböcker och vi kommer mer än gärna ut och inspirerar eleverna till läsning. Ni kanske arbetar med något särskilt tema? Ni som pedagoger kanske vill veta mer om hur utgivningen bland barn- och ungdomsböcker ser ut? Ni kanske vill ha tips på böcker att arbeta med i klassrummet? Eller varför inte böcker som passar till högläsning? Vad det än må vara så är ni välkomna att kontakta skolbiblioteket för att diskutera syfte och upplägg.

Gruppläsning

Många av våra böcker går att få som gruppläsning och enklast är då att skicka ett mail till skolbibliotekarien, var gärna ute i god tid eftersom böckerna ska fraktas mellan skolorna. Vi kommer också gärna med förslag på böcker där innehållet med fördel kan tas upp till diskussion och som passar att läsas tillsammans.

Klassuppsättningar

På biblioteket finns även klassuppsättningar med tillhörande lärarhandledningar att låna. Lärarhandledningarna är tänkta att fungera som utgångspunkt för arbetet med boken i klassrummet. Om ni vill låna en klassuppsättning tar ni kontakt med er skolbibliotekarie. För att vara säkra på att ni får böckerna när ni vill är det bra att vara ute i god tid med en förfrågan eftersom klassuppsättningarna är tillgängliga för alla skolor i kommunen.

Föräldramöte

Att ha en punkt om läsning på dagordningen är aldrig fel och beroende på årskurs kan vi erbjuda olika infallsvinklar att ta upp på ett föräldramöte. Vi kan tipsa om olika metoder för att göra högläsningen lite annorlunda hemma, prata om språkutveckling hos barn, komma med boktips eller tipsa om hur vuxna kan inspirera barn att gå från läskunniga till läsare.

Informationssökning och källkritik

På biblioteken finns olika medier för informationssökning att använda sig av och vi arbetar för att främja ett källkritiskt förhållningssätt. För att ge eleverna bästa förutsättningarna för lärande bör källkritiken vara väl sammanvävd med ett arbetsområde. Kontakta oss därför i god tid inför ett samarbete för att diskutera metod till måluppfyllelse.

Bibliotekskunskap

Vi kommer ut i klassrummet och visar vår hemsida där eleverna kan logga in på olika databaser hemifrån, se sina lån och reservera böcker själva men även låna och läsa e-böcker.

Läsning på olika sätt

Alla barn behöver böcker men alla böcker passar inte alla barn. Skolbiblioteket kan hjälpa till med egen nedladdning av talböcker för personer med läsnedsättning. Det finns en särskild Äppelhylla med böcker för barn med läs- eller funktionshinder där vi har samlat bland annat taktila bilderböcker och böcker på teckenspråk. Äppelhyllan finns på Borgholms bibliotek, Löttorps bibliotek och på Köpings skolbibliotek. Du kan även låna språkväskor på biblioteket som framförallt vänder sig till barn som behöver extra språkstimulans. Mer information om Äppelhyllan och språkväskorna kan du hitta här.

Account

Language