Talböcker

Talböcker eller som de också kallas, Daisy, är statligt subventionerade inlästa böcker. De finns till för dig som har en läsnedsättning.
Mer om Talböcker

Äppelhyllan

Äppelhyllan är en plats i biblioteket där vi samlar böcker som går att läsa med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och böcker går att läsa på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.
Mer om Äppelhyllan

Språkväskor

Biblioteket tillhandahåller språkväskor som vänder sig till barn som behöver lite extra språkstimulans. Med hjälp av bibliotekets språkväskor kan ni på ett lustfyllt sätt leka med språket tillsammans.
Mer om Språkväskor