Utställning: Kalmar konstmuseums konstkollo
Utställning: Kalmar konstmuseums konstkollo

Via Kalmar konstmuseum får barn möjlighet att uttrycka sig i bild och form på konstkollo under sommaren. I år har Borgholm varit en av kommunerna i länet som konstkollot satsat på.

Konstverkstaden har varit Borgholms Kulturskola. Verken från kollot finns nu som utställning på Borgholms biblioteks innergård.

Välkommen in för att titta!