Språkväskor

Språkväskor

Biblioteket tillhandahåller språkväskor som vänder sig till barn som behöver lite extra språkstimulans. Med hjälp av bibliotekets språkväskor kan ni på ett lustfyllt sätt leka med språket tillsammans.

Alla får låna språkväskor på biblioteket, det enda som behövs är ett lånekort. Med hjälp av språkväskorna kan ni på ett lustfyllt sätt leka med språket tillsammans. Till varje språkväska finns en handledning med tips och förslag på hur ni kan arbeta med materialet. 

Första orden-väskan 

Första orden-väskan innehåller bland annat Babblarna och Ajja & Bajja i både böcker och som dockor för att kunna både läsa och leka fram språket. En handledning med förslag på språklekar medföljer.

Första meningarna-väskan

Första meningarna-väskan innehåller bland annat Babblarnas hus och klippdockor, ett hus med luckor, lotto och språkpussel. Allt lockar till meningsbyggnad. En handledning medföljer.

Första ljudväskan

Första ljudväskan innehåller bland annat Fingerresan, Babblarna som figurer och Babblarnas spelbok för träning av alla olika sorters språkljud. För ljud som brukar krånglar lite extra finns Snicksnacksnokens böcker och kortlekar. En handledning medföljer. 

På biblioteket finns också lite mindre språkpaket för utlån. De kan bland annat användas för att träna de första orden, träna språkljud som s-ljudet, f-ljudet eller r-ljudet men de kan också användas för att väcka ett intresse för böcker. Varje språkpaket innehåller minst en bok och en leksak eller ett spel. Till varje språkpaket finns också en liten handledning med tips och råd om hur du kan använda dig av materialet men det finns såklart tusen andra sätt också!

Logga in

Språk