Ölandssamlingen

Ölandssamlingen

Ölandssamlingen som finns på Borgholms bibliotek omfattar cirka 3 700 titlar. I samlingen ingår bland annat fackböcker, romaner, diktsamlingar, högskoleuppsatser, särtryck och artiklar ur tidskrifter. Borgholms bibliotek samlar material från hela Öland, inte bara Borgholms kommun. Det mesta går att låna hem.

Kartor

Till Ölandssamlingen hör också topografiska, geologiska och ekonomiska kartor från 1640-talet över hela Öland. Se även Historiska kartor på Lantmäteriets hemsida.

Klipparkiv

I Ölandssamlingens klipparkiv ingår klipp ur lokalpressen - Barometern, Kalmar Läns Tidning, Ölandsbladet och Östra Småland - från ca 1980 och framåt. Klippen är sorterade ämnesvis. 1992 erhöll biblioteket en donation av Gösta Engdahl med pressklipp om Öland från 1950 - 1989. Klippsamlingarna finns tillgängliga för allmänheten att forska i.

Vardagstryck

I Ölandssamlingen finns reklam och broschyrer med turist- och kommuninformation.

Tidningar och tidskrifter

Ölandsbladet, 1867 och framåt, finns på mikrofilm. Endast för studier på plats i biblioteket. 
Calidris, 1972 och framåt, utgiven av Ölands ornitologiska förening - ÖOF.
Krutbrännaren, 1992 och framåt, utgiven av Ölands botaniska förening - ÖBF.

Vykort

I Ölandssamlingen ingår ca 1000 vykort med motiv från hela Öland.

Årsböcker

Meddelanden (Kalmar läns fornminnesförening). 1907-1934.
Kalmar län: årsbok för kulturhistoria och hembygdsvård. 1935 och framåt. 
Årsbok: Åkerbo hembygdsförening. 1950-1952.
Öländsk bygdÅkerbo härad och Åkerbo hembygdsförening. 1953 och framåt.

Logga in

Språk