Databaser

Databaser

Biblioteket har fem databaser varav fyra som du kan nå från vilken dator som helst, även hemifrån. Det enda som behövs är ett lånekort från Borgholms bibliotek. Lånekortet använder du när du loggar in i databaserna.

Biblioteket har fem databaser varav fyra som du kan nå från vilken dator som helst, även hemifrån.
Det enda som behövs är ett lånekort från Borgholms bibliotek. Lånekortet använder du när du loggar in i databaserna.

Logga in

Språk